tel.: 777 202 207
altány
zasklívání lodžií a balkonů
montáže vnitřních a venkovních žaluzií
montáže okeních sítí proti hmyzu


OPTIMI KVADRO

V zimě chrání před mrazem a v létě před horkem

Balkóny a lodžie slouží i dnes převážně jako sušárny prádla nebo skladiště odložených věcí. Přitom jde o prostor, jehož modernizací lze zvýšit hodnotu a technické či pobytové vlastnosti nejen balkonu, ale i celého bytu a domu. Prosklená lodžie či balkon zlepší akustickou ochranu bytu, v zimě sníží jeho tepelné ztráty a díky účinnému sběru tepla ze slunce také zkrátí topné období. Zimní větrání skrze prosklenou lodžii je mnohem citlivější, příjemnější a zdravější.

Optimi je původní finský způsob zasklívání lodžií domů posuvnými a otočnými díly z bezpečnostního skla bez svislých rámů. Jejich zasklení rozšíří pobytovou plochu o atraktivní místo a přispěje ke zlepšení vzhledu domu i obytné lokality.

Z konstrukčního hlediska jde o systém posuvných a otočných tvrzených skel bez svislých rámů. Skla se posouvají k boční stěně lodžie, na kterou se přiklopí. Tento způsob umožní otevřít podle potřeby celou lodžii a dále je možné bezpečné a pohodlné mytí skel i z venkovní strany. Pro zasklení se používají bezpečnostní kalená skla o tloušťce 6 mm (kouřová nebo čirá), která jsou asi 5× pevnější než obyčejná. Skleněné tabule jsou uloženy pouze ve vodorovných profilech mezi kterými je přibližně 2 mm vzduchová mezera zajišťující přirozené provětrávání prostoru lodžie tak, aby byla zajištěna ochrana proti vzniku plísní. Skla se lehce ovládají, snadno a rychle lze otevřít celou lodžii. Bezpečné uzavření prostoru zajišťují dvě západky ovladatelné pouze zevnitř. Při montáži jsou použity veškeré kotvicí prvky z nerezové oceli nebo z mosazi. Tím je vyloučena koroze a tedy i zaručena trvanlivost a dlouhodobá pohledová kvalita provedeného díla.

Výhody zasklení OPTIMI

Zdařilé zasklení balkonů a lodžií na panelovém domě přetváří, zkrášluje a omlazuje jeho vzhled. Dříve odstrčená místa bytů – balkony a lodžie – se stávají často luxusním a reprezentativním prostorem, kam je každý návštěvník zván k posezení s vyhlídkou a příjemnému pobesedování. Lhostejno, jestli prší, je večer nebo zapadá slunce, pobyt zde je příjemný a často neopakovatelný. Řešení prosklených balkonů OPTIMI znamená hezčí, větší a zdravější životní prostor, který lze velice přitažlivě dotvořit pomocí výzdoby z živých květin a stylového drobného nábytku. Zde můžete čerpat energii, odpočívat nebo hledat inspiraci pro nové pracovní či nepracovní nasazení.

Systémy Optimi jsou velmi adaptabilní a použitelné pro jakýkoliv bytový dům. Optimi znamená způsob, jak si prodloužit léto o jaro a podzim. Zasklený balkon nebo lodžie umožní využít pohodlí a přitažlivosti života venku i tehdy, vane-li studený vítr. Součástí bytu se stane nový, světlem prozářený pokoj, který bude vyhledáván bez mála po celý rok.

Optimi pro lepší vzhled měst a sídlišť

Prosklené lodžie podstatně změní architekturu bytového domu a přispějí k modernějšímu zevnějšku celé sídelní jednotky. Vzhledem, ale i funkčně, potom připomínají tzv. sluneční (solární) architekturu. Její důležitou součástí je, kromě prvků pro přímý sběr sluneční energie, také předsazené zasklení (což je prosklená lodžie), které umožní lepší akumulaci slunečních tepelných zisků v zimě a v přechodném období, a naopak menší ohřívání obvodové stěny v létě, kdy nejsou tepelné zisky žádoucí.

Nejen úspory za teplo, ale i lepší pobytové klima v celém bytě

V chladných obdobích brání prosklená lodžie nebo balkon tepelným ztrátám domu a bytu tím, že zamezuje ovívání obvodových konstrukcí pod zasklením. Toto může – zvlášť při silném větru – vést k značným úsporám tepla. Pokud navíc zazáří na lodžii slunce, začne se stěna pod zasklením okamžitě ohřívat a, techničtěji řečeno, akumulovat teplo. Otevřením dveří nebo oken do lodžie lze toto teplo čerpat a zároveň větrat bez tepelných ztrát. To všechno v době, kdy si sousedi (s nechráněnou lodžií) dovolí otevřít okno sotva na pár minut, riskujíce nachlazení.

V létě pohltí nebo odrazí běžná zasklení lodžie (balkonu) 20 až 30 % slunečního viditelného nebo tepelného záření, kouřové zasklení pak až 70 %. Bez zasklení by toto záření ve 100 % dopadlo na stěnu a ohřálo ji (běžná absorpce stavebních povrchů je nad 90 %). Při zajištění dostatečného přirozeného větrání lodžie (někdy stačí pouze natočit skleněné tabule) lze i tu část toku tepla, která dopadne na stěnu, odvést ven.

Dále je potřebné připomenout, že zasklená lodžie je další a poměrně účinná překážka proti vniknutí do objektu. Vloupání je totiž na první pohled a i z dálky velmi viditelné.

Systém OPTIMI je velmi variabilní. Skleněné tabule jsou řešeny tak, že se dají posunovat jednotlivé díly, otáčet, otevřít jedno nebo všechny díly a to vždy tak, aby zasklení zabíralo co nejméně místa a snadno se udržovalo. Přitom přirozená funkce lodžie zůstává zachována.

Pokud se rozhodnete pro zasklení lodžie, balkónu či jiného volného prostoru, svěřte tuto práci odborníkovi. Jistě se nabízí mnoho firem či „dobrých kutilů”, kteří slibují provedení díla levněji, ale je třeba pamatovat i na to, že zasklení výše zmiňovaných prostor má svá pravidla, která se mohou lišit mj. i podle územní působnosti příslušných stavebních úřadů. Všechna potřebná řízení a projektové přípravu před vlastní montáží zajistí specializovaná firma a předá dílo s řádnou zárukou.

Autor: Jiří Hejhálek, OPTIMI spol. s r.o.

Materiál:

skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6mm, hrany zabroušené
horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřeny plastovým práškovým potahem bílé barvy
ostat. součásti (kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz

Skladba, konstrukce:

horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
spodní kluzné vedení
skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovnostní bočních skel lodžie
systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
otevření může být buď jen částečné anebo úplné
odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo druhou stranu, anebo na obě strany
po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření z venčí
a jako novinka - i po částečném otevření lodžie je systém zajištěn proti možnosti otevření zvenčí

Povrchová úprava, barva:

hliníkové části opatřeny bílým plastovým práškovým potahem

Rozměry:

délka zasklení lodžie
do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
výška zasklení - do 2,0 m
šířka tabule- cca 600 mm až 660 mm
tloušťka tabule - 6 mm

Hmotnost:

plošná (sklo) - 15 kg/m2 na běžný metr (systém) - 25 kg/m (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

snížení spotřeby energie na vytápění
u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21%
u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37%      Lammas s.r.o., Vrbovecká 10, Brno 635 00, Tel.: 777 202 207, IČ: 276 621 52, email: lammasinfo@gmail.com
TOPlist